Izveštaj Br. 14/10

“Europe Karate Championship Budo Martial Arts Hachi-O-Kai Federation
45th Santa Claus Cup”

   U periodu od 7-11 decembra 2010 godine u Subotici je održano nekoliko zvaničnih događaja važnih za razvoj naše federacije borilačkih veština u Evropi:

  • Seminar-predavanje, polaganje 1-8dan, testiranje 7-8.12.2010, kao i prvenstvo Evrope za 2010 godinu u kategorijama pionira, kadeta kao i Martial Arts i budo veptinama. U pomenutom periodu je preko 850 takmičara uzelo učešće a za najmlađe  je uručeno 325 paketića. Kandidata za majstorska zvanja 1-8dan i internacionalnih sudija bilo je iz 18 zemalja i to:
  • Nemačka-Hanover, Peter Oleš 6dan; Austrija-Beč Nedeljko Stanković 5dan; Crna Gora-Berane Dejan Radević 6dan; Makedonija-Skoplje, Bitola Gligorovski Ljupče, Ljupčo Atonovski Predsednik; Rumunija-Arad, Temišvar Dan Doru, Daniel Deak 8dan, Gabrijel Hajaš 7dan; Mađarska-Peč Sey Gabor 7dan, Peti Janoš 5dan; Italija-Toronto, Milano Saćer Branko 6dan, Emilio Deakino 6dan; Slovakija-Košice, Poprad Ladislav Konrad 7dan, Gustav Linko 4dan; Rusija-Krasnodar, Moskva Aleksandar Podobrojev 6dan, Igor V. Matvienko 6dan; Bulgarija-Varma Vidim Lankov Dejan 4dan, Milan Rosanov 3dan; Ukarijana-Odesa Mihail Dividenko 4dan; Belorusija-Gomelj Sergej Židkov 7dan; BiH-Milići Todorović Miroslav; Skandinavija-Danska, Norveška-Kopenhagen-Oslo F. Dariagard 7dan, Čedomir Misirlić 5dan; Serbia-Subotica-Kragujevac-Novi Sad-Sombor-Bačka Topola-Zaječar: Shi Soky Žiko G. Bečanović 9dan, Miloš Mrkalj 8dan, Mirko Grujić 6dan, Petar Marčetić 5dan, Goran Marković 5dan, Nemanja Traparić 5dan, Jovica Milkić 4dan.

    Na sastanku je dogovoren plan i program rada za 2011 godinu (prvenstva u državi i Evropi, seminari, polaganja za 1-8dan) u skladu sa svetskom federacijom o turnirima i seminarima U Evropi i u svetu. Tu pripadaju i turniri koji su već tradicionalni i značajni za razvoj borilačkih veština Dalekog Istoka za region Srbije i Evrope. Isti će biti prezentirani, precizirani i dostavljeni blagovremeno svim karate centrima, klubovima i sekcijama koji su uklučeni u program i rad naše federacije.
      --    Na 45-om Evropskom Kupu uzelo je učešće 47 klubova, ukupno 675 takmičara. 58 instrukora je imalo polaganje za viša zvanja od 1-8dan, kao i zvanja internacionalnih sudija. Uručeno je i 25 plaketa zasluženim za njihov rad i razvoj karatea i borilačkih veština u karate federaciji Srbije i Evrope.

 

 
© GKF-BUDO-KARATE, 2008